För företagets och familjens framtid

Family Business Network är en medlemsorganisation för företagande familjer. Vi hjälper våra medlemmar att utveckla sitt långsiktiga ägararbete genom utbildningar och skapar möten för att lära av och med varandra. Vi lyfter även fram familjeföretagande i den allmänna debatten för att belysa deras roll och betydelse i svenskt näringsliv.

Alla familjeföretag är välkomna att bli medlem i FBN. Våra medlemmar verkar i de flesta tänkbara branscher, vissa är i första generationen, andra räknar över tio och vi finns över hela landet.

Hos FBN blir familjer medlemmar, dvs FBN är lika mycket till för familjemedlemmar som jobbar direkt i familjeföretaget som för dem som inte gör det. De flesta familjer representeras av två till tre generationer hos FBN.

Våra medlemmar finns i hela landet och ägarstrukturen kan se olika ut, två syskon, ett antal kusiner, några få eller väldigt många ägare.

För att kunna bli medlem i FBN ska det finnas ett substantiellt företag som kontrolleras av en familj och ägandet påverkar minst två generationer samt att man går med på våra grundprinciper.


Bli medlem i FBN

Vill du bli medlem i FBN? Då vill vi gärna veta mer om dig och din familj. Fyll i din intresseansökan nedan så återkommer vi till dig.

Om du vill veta mer om medlemskapet innan du ansöker, vänligen kontakta vår medlems- och utvecklingsansvarige Erik Stern:

Telefon: +46 709 10 73 40
E-post: erik.stern@familybusinessnetwork.se

Avgifter

Hos oss blir familjer medlemmar och betalar en medlemsavgift om 1000 kronor till föreningen för varje familjemedlem.

Utöver medlemsavgiften har vårt servicebolag en årlig abonnemangsavgift baserad på antal anställda och tillgångar i koncernen.

För abonnemangsavgiften får man tillgång till vårt fulla utbud av utbildningar, seminarier, konferenser, rådgivning med mera.

Antal anställdaTillgångarÅrsavgift (exkl moms)
< 100< 500 mkr28 000 kr
< 100> 500 mkr45 000 kr
101 – 1 000< 1 mdkr57 000 kr
101 – 1 000> 1 mdkr74 000 kr
1 001 – 2 00084 000 kr
2 001 – 7 500114 000 kr
7 501 +168 000 kr

Intresseanmälan medlemskap

Kontaktuppgifter

Vad får man som medlem?

Som medlem i föreningen Family Business Network får man tillgång till nätverket och alla medlemsträffar samt att man stöttar vårt arbete att uppmärksamma familjeföretagens viktiga roll för Sveriges utveckling och näringsliv.

Varje år arrangerar vi ett stort antal medlemsträffar.

För abonnemangsavgiften får man access till våra utbildningar, konferenser, introkurser i ägande, seminarier med med mera. Vi producerar även ett medlemsmagasin och en podcast.

Läs mer om våra olika områden under Om oss


FAQ

Det finns många fördelar för din ägarfamilj att vara en del av Family Business Network.
Några av de frågor vi ofta får svara på kring vårt arbete har vi samlat här.

Samtliga citat kommer från medlemmar som deltagit i våra utbildningar.

Vad innebär ett medlemskap hos Family Business Network?

FBN bygger på att lära av och med varandra. Genom att bli medlem hos oss får du möjlighet att delta på våra aktiviteter, så som seminarier, medlemsträffar, hemma hos-besök med mera. Du får även möjlighet att, mot en programavgift, delta på våra utbildningar. Alla dessa olika aktiviteter syftar till att utveckla familjens ägarstyrning.

Som medlem bidrar du även till vårt arbete att lyfta fram familjeföretagande och ägarfrågor i den allmänna debatten genom ett stort antal utåt riktade aktiviteter. Vi producerar en medlemstidning, podcast, rapporter och liknande. Vi deltar även i seminarier och debatter för att lyfta fram svenskt familjeföretagande och den långsiktiga ägarlogiken.

Vi baserar allt vårt arbete på den senaste akademiska forskningen och vi bidrar även till att forskningen på området både utvecklas och finansieras

”Vi har blivit ett familjeföretag – vi har gått från medberoende till en entreprenör, till en familj som äger och driver bolag”

”Genom en samsyn i ägarfamiljen har vi kunnat utveckla bolaget till nästa nivå.”

”Det förberedde oss för såväl ett generationsskifte som för att göra ett större förvärv.”

Jobbar ni bara med hela familjer?

Family Business Network jobbar även med enskilda familjemedlemmar för att utveckla deras individuella ägararbete. Vi har upp mot 900 individuella medlemmar med många olika roller i sina företag. Bland medlemmarna finns allt från ägare, operativa och styrelsemedlemmar till de som är familj och externa personer aktiva i nyckelroller. Våra medlemmar är i olika åldrar och generationer och har vitt skilda erfarenheter och kompetenser, men samtliga är aktiva i eller har kopplingar till ett familjeföretag.

Flera av våra utbildningsprogram riktar sig mot individen och dennes utveckling. Vi erbjuder även den enskilde medlemmen möjlighet att utbyta erfarenheter i små grupper med andra i just deras situation. Grupper kan exempelvis bestå av familje-VD:ar från olika bolag, personer i styrelseordföranderoll, ingifta eller ägarrådsmedlemmar.

”Skönt att kunna lägga skiten på bordet. Att få säga det och få förståelse för det var otroligt värdefullt. Intressant att det går lättare att säga svåra saker med publik än utan.”

”Jag har gått från att vara ingift till att vara en familjemedlem.”

”Vi förberedde oss för vd-skifte.”

Vad lär man sig på FBNs utbildningsprogram?

Vi erbjuder världsledande utbildningsprogram för företagande familjer. Baserat på de senaste akademiska teorierna, i kombination med att lära av och med varandra ger vi nya perspektiv och insikter om rollen som ägare.

Utbildningsprogrammen utvecklar familjers förmåga att utöva sitt ägande över generationerna på ett mer strategiskt, inkluderande och värdeskapande sätt genom att bland annat utveckla en gemensam långsiktig ägarvilja och stärka samarbetet och samtalen över generationer. På så sätt främjas att familjen håller ihop, både som familj och ägargrupp.

”Jag har gått från att tro att det inte är möjligt för oss att vara ett familjeföretag, till att se att det är möjligt. Och att det dessutom finns många alternativ.”

”Vi avyttrade klenoden och köpte risken!”

Kan ni hjälpa oss om något oväntat sker i vår ägarfamilj? Eller om vi blir osams?

I våra utbildningar arbetar vi mycket med det goda samtalet och att utveckla en gedigen process för att hantera svåra frågor. Syftet är att våra medlemsfamiljer ska vara bättre förberedda på att hantera situationen, om och när det som inte får hända, händer.

Vi stöttar även våra medlemmar i svåra/akuta situationer när det behövs.

”Vid begravningskaffet är det lite väl sent att påbörja dessa samtal”

”Vi skapade ett öppet förtroende, ett ingivande och generöst klimat. Vi talade om känsliga, privata frågor. Utmaningen är att ha kvar den tonen när vi talar med varandra hemma. Då löser vi saker tidigt.”

Hur får nästa generation stöd hos Family Business Network?

Vi stöttar nästa generations ägare att förstå och utveckla sin roll. Att få bättre förståelse för rollen som kan vara allt från stolt ägare eller styrelsemedlem till eventuellt operativ i företagen. Det handlar mycket om att bygga egna nätverk och utforska de centrala frågorna tillsammans med andra i liknande situation. Vi erbjuder ett forum för att lyfta frågor som påverkar individens egen, och företagets, framtid. Det kan röra funderingar kring hur och om jag kan och vill vara delaktig. Måste jag vara delaktig, eller kommer jag ens få vara det? Vad händer om jag säger nej?

     Vårt Nästa Generations-program ger insikter i grundläggande teorier kring ägande, företagsstyrning och generationsskifte, samt utrymme att diskutera familjedynamik och samarbete över generationer.

”Jag har fått styrka och mod att ta tag i rollen som ägare”

”Kursen har gett en bra inblick i hur andra familjeföretag arbetar i sina styrelser. Att så koncentrerat jobba med dessa frågor har gett mig kunskap om vad som krävs av mig som styrelsemedlem och vilka frågor en professionell styrelse bör arbeta med”

Vad innebär det att Family Business Network är av familjer för familjer?

FBN är en icke vinstdrivande medlemsorganisation som grundades av sex svenska familjer som ansåg att det fanns ett behov av en idéell aktör som fokuserade på familjers ägande, styrning och utveckling. Vårt syfte är att stötta och utveckla svenska familjeföretag baserat på deras behov och verklighet.

Idag är vi över 170 medlemsfamiljer och vid alla våra arrangemang är grunden att lära av och med varandra. Samtliga träffar lyder under våra strikta ”code of conduct”; icke-sälj policy, konfidentialitet, professionalism och respekt samt öppet och aktivt deltagande.

”Fått vänner för livet som hjälpt oss klara oss igenom svåra utmaningar i familjeföretagets liv, som utbrändhet hos nästa generation, sorgen efter entreprenören och hur hantera vd-rekrytering.”

”Family Business Network är en av de få arenor där jag inte blir på såld något.”

”Family Business Network är ett utmärkt forum att diskutera känsliga familje- och företags-frågor utan att bli missförstådd.”

Vad innebär det att ni är en del av FBN international?

Family Business Network Sweden är en av medlemsorganisationerna som finns i 65 länder i den internationella paraplyorganisation FBN International. För våra medlemmar innebär det tillgång till, och möjlighet att lära av och med, över 3 400 medlemsfamiljer över hela världen. Varje år arrangerar FBN International ett stort antal utbyten och utbildningar. En gång om året arrangeras även en Global Summit där familjer från hela världen får möjlighet att lära av och med varandra.

”Det är oerhört inspirerande att möta familjer från världens alla hörn och förstå att de kämpar med samma frågor som vi. De kanske löser dem annorlunda men frågorna är desamma.”

”FBN International har varit avgörande för min utveckling i familjeföretaget, det gav mig ett nätverk av andra Next gens med samma frågeställningar.”

På vilket sätt opinionsbildar FBN och om vad?

Genom medlemskapet stöttar och säkerställer er familj en röst i samhällsdebatten som kan synliggöra familjeföretagens betydelse för svenskt näringsliv och samhälle. Vår närvaro i debatten bidrar också till en ökad förståelse för familjers ägarlogik.

Rulla till toppen
Scroll to Top