Att lära av och med varandra

FBN anordnar varje år ett stort antal seminarier, “hemma-hos”- besök, bokseminarier, frukostar, föreläsningar, sociala tillställningar med mera. 

En central del för FBNs verksamhet är att våra medlemmar träffar varandra och lär av och med varandra. Utbytet mellan personer som är, eller har varit, i liknande situation som en själv är, tillsammans med våra utbildningar, det mest värdefulla man får som medlem i FBN.

FBN i Sverige är även en del av ett internationellt nätverk där det anordnas 100-tals arrangemang varje år, bland dem två stora internationella möten. Det ena är den stora FBN Global Summit, som är öppen för samtliga medlemmar. Den andra riktar sig enbart till nästa generation, det vill säga alla under 40 år. Dessa konferenser innebär en unik chans att träffa familjeföretagare från andra länder och kulturer.

Nedan finner du vårt kalendarium med våra planerade utbildningar och arrangemang.


Medlemsträffar

Seminarier

Utbildningar

ÄGARSTYRNINGS:programmet – att styra familjeföretaget

En nyckel till framgångsrika familjeföretag ligger i ägar­ familjernas förmåga att få fram kompetenta ägare som kan styra företagen utifrån rollen som ägare. Ägarstyrningsprogrammet, ett av FBNs grundprogram, ger familjemedlemmar möjligheten att utveckla sin styrnings­ och lednings­ förmåga tillsammans med andra ägare i liknande situation.

MODUL 1: 17-18 januari 2022
MODUL 2: 30-31 mars 2022
MODUL 3: 21-22 september 2022
MODUL 4: 14-15 november 2022
Almare Stäket

ÄGAR:programmet – att leda och äga familjeföretag över generationer

Ägarprogrammet är en välbeprövad utbildning i ägastrategier för hela familjen. Det är baserat på 25 års erfarenhet av de mer än 100 familjer som har deltagit. Under programmets gång jobbar vi både praktiskt och teoretiskt med de riktigt svåra och komplexa frågorna.

MODUL 1: 2-4 februari 2022
MODUL 2: 11-13 maj 2022
Almare Stäket
MODUL 1: 24-26 augusti 2022
MODUL 2: 21-23 november 2022
Almare Stäket

Nästa generation:programmet

Hur finner jag min roll i familjeföretaget. Vilka roller finns? Vill och kan jag vara delaktig?

Modul 1: TBD 2022
Modul 2: TBD 2022
Almare stäket

Scroll to Top