FBN har stort fokus på utbildning för våra medlemmar. Våra unika världsledande utbildningsprogram hjälper familjer och deras individuella medlemmar att utveckla ägarstyrningen av deras tillgångar, företag, och relationer. Deltagarna får, bland annat, lära sig konkreta verktyg och processer för att utveckla förmågan att som ägare driva företag och skapa förutsättningar för generationsskiften.

Våra utbildningar håller hög internationell standard och grundar sig i forskning och metoder som utvecklats i samarbete med några av världens främsta handelshögskolor såsom Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping University, IAESE i Barcelona, IMD i Lausanne, INSEAD i Frankrike samt Kellogg School of Management på Northwestern University i Chicago.

FBNs grundprogram kallar vi ägarprogrammet och det rekommenderar vi alla våra medlemmar att gå, för att få en grundläggande förståelse för och verktyg att hantera komplexiteten i familjeföretagandets ägarlogik.


Våra utbildningsprogram

Ägarstyrning:programmet – att styra familjeföretaget

En nyckel till framgångsrika familjeföretag ligger i ägar­ familjernas förmåga att få fram kompetenta ägare som kan styra företagen utifrån rollen som ägare. Ägarstyrningsprogrammet, ett av FBNs grundprogram, ger familjemedlemmar möjligheten att utveckla sin styrnings­ och lednings­ förmåga tillsammans med andra ägare i liknande situation.

Familje-VD

Utgångspunkten i utbildningen är viljan att åstadkomma förändring. Att utveckla såväl dig själv och det egna ledarskapet som företaget, ägandet och/eller familjen.

Key Executive

I vårt Key Executive-program får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget.

Ordförande

Ett unikt program som erbjuder lärande, erfarenhetsutbyte och personlig utvecklingsplan för medlemmar som har rollen som ordförande eller är på väg att ta över ordförandeklubban i familjeföretaget.

Respektive

I rollen som respektive är du ofta förälder till nästa generation och kan behöva en fördjupad förståelse för helheten och de olika rollerna i företaget och familjen, inte bara den egna rollen.

Familjen och företaget — den gemensamma utvecklingsplanen

Sedan 1996 har ett stort antal svenska familjeföretagare deltagit i ägarprogrammet och fått möjlighet att arbeta med ägarfrågor. Ägarprogrammet har till syfte att stärka och stötta det gemensamma ägandet i familjen och initiera en fungerande strategi över tid.

Vårt grundprogram heter ägarprogrammet och vi rekommenderar alla våra medlemsfamiljer att gå programmet.

Några exempel på frågor som vi arbetar med under kursen är: Vad är vår ägarvilja? Varför äger vi detta tillsammans? Vilka ingår i familjen och hur förhåller vi oss till andra? Hur organiserar vi oss? Vad finns det för olika roller i ett familjeföretag?

Den individuella utvecklingsplanen

Att vara en del av en ägarfamilj är alltid att förhålla sig till både individen och kollektivet (familjen). Utöver vårt ägarprogram har vi flera program och kurser som riktar sig mot den individuella utvecklingen.

Dessa kurser riktar sig till exempel till dig som individuell ägare eller rollen som nästa generations ägare. Eller till dig som har rollen som extern VD, styrelseledamot eller i annan nyckelroll i det familjeägda företaget och även till dig som har rollen som ingift eller partner till en ägare i familjeföretag.

Det finns anledning att, oavsett egen utbildning, bakgrund och tidigare erfarenheter, öka förståelsen och erkänna betydelsen av att vara delaktig i ett familjeägt företag. Likheterna är stora och skillnaderna mindre än man kan tro. I dessa program skapas intressanta nätverk mellan individer som privat eller professionellt har samma erfarenheter.

NextGen

FBN har stort fokus på yngre personer som en dag kommer, eller precis har börjat, axla viktiga roller inom familjeföretagen. Vi kallar dem Next Gen.

Som Next Gen är man mellan 18 och 40 år och har mycket varierad insikt om sitt familjeföretag. Vissa är på väg att bli nya VDn medan andra knappt vet om att företaget finns eller vad verksamheten är. Dock så dyker det ofta upp liknande frågor för dem som är Next Gen i ett familjeföretag. Som tillexempel:

  • Vill jag vara en del av företaget?
  • Får jag vara en del av företaget?
  • Måste jag vara en del?
  • Kan jag vara en del?
  • Vad finns det för roller?
  • Vad händer om jag inte presterar?
  • Hur påverkas min relation till resten av familjen av mina beslut?

Att förstå och hitta sin roll i familjen och företaget är nyckeln till framgångsrika familjeföretag,

Som medlem hos FBN kan du ta del av vår Nästa Generationsprogram som arrangeras en gång per år. Utöver programmet har vi flertalet aktiviteter som är inriktade för enbart Next Gen; seminarier, studiebesök, AWn och mycket mer.

Ett FBN-medlemskap innebär även medlemskap i Internationella Next Gen som ger ett brett internationellt nätverk men även erbjuder ett unikt ’Internship Program’ hos medlemsföretag över hela världen. Läs mer på FBN Internationals hemsida eller här.

De främsta experterna inom familjeföretagande

Våra utbildningsprogram har tagits fram och leds av Annelie Karlsson, Ek. Dr från Handelshögskolan i Stockholm. Annelie har lång internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i Family Business Network i Sverige och är verksam i olika roller inom FBN International.

Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Utöver Annelies medverkan på utbildningarna finns det dessutom ett antal externa föredragshållare/experter från svenska och internationella lärosäten och institutioner, som med expertis inom sitt område bidrar till helheten.

Utbildningsprogrammen är skapade i samråd med internationella forskare, bland annat vid IMD i Lausanne och uppdateras och utvärderas kontinuerligt.

Rulla till toppen
Scroll to Top