Om Family Business Network

Vi verkar för långsiktig utveckling av svenskt familjeföretagande, över generationer – för familjen, för företaget, för Sverige.

Med fördjupad förståelse för familjeföretags funktion och rationalitet skapar vi trygga ytor för familjeföretagare att lära av och med varandra. Vi erbjuder kvalificerad utbildning i ägarfrågor, rådgivning och skräddarsydda processer för att utveckla långsiktiga ägarstrategier över generationer.

Vi för också familjeföretagens talan i den svenska samhällsdebatten och är en del av FBN International.

Medlemskap

FBN är en medlemsorganisation för familjer som äger och driver företag tillsammans över generationer.

Utbildningar

FBN erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjeföretagare med fokus på familj och ägarfrågor.

Kalendariet

FBN anordnar varje år ett stort antal seminarier, “hemma-hos”- besök, bokseminarier, frukostar, föreläsningar, sociala tillställningar med mera. 

Om familjeföretag

Familjeföretags ägarlogik är annorlunda eftersom ägandet är personligt, intimt och direkt vilket även gör det synligt, aktivt och uthålligt.

Kommande aktiviteter

Key Executive

Pågående program:
Modul 1: 29 – 30 november 2023
Modul 2: 5 – 6 mars 2024
Modul 3: 27 – 28 augusti 2024

Ägarstyrning:programmet – att styra familjeföretaget

Pågående program:
MODUL 1: 15-16 november 2023
MODUL 2: 6-7 februari 2024
MODUL 3: 9-10 april 2024
MODUL 4: 10-11 september 2024
Almare Stäket
Ägarstyrningsprogrammet 2025
MODUL 1: 28 – 29 januari 2025
MODUL 2: 7 – 8 april 2025
MODUL 3: 9 – 10 september 2025
MODUL 4: 10 – 11 november 2025
(reservation för ändringar)

Ägar:programmet – att leda och äga familjeföretag över generationer

Våren 2024
MODUL 1: 13 – 15 mars 2024
MODUL 2: 22 – 24 maj 2024
FULLBOKAT
Plats: Görväln och Vår Gård
Hösten 2024
MODUL 1: 18 – 20 september 2024
MODUL 2: 27 – 29 november 2024
Endast en plats kvar
Plats: Almare Stäket
Våren 2025
MODUL 1: 5 – 7 februari 2025
MODUL 2: 7 – 9 april 2025
(reservation för ändringar)
Hösten 2025
MODUL 1: 17 – 19 september 2025
MODUL 2: 26 – 28 november 2025
(reservation för ändringar)

Rulla till toppen
Scroll to Top