Om Family Business Network

Vi verkar för långsiktig utveckling av svenska familjeföretag, över generationer – för familjen, för företaget, för Sverige.
 
Med stor insikt om familjeföretagandets verklighet skapar vi trygga ytor för familjeföretagare att träffas och lära av och med varandra. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning, utbildning och skräddarsydda processer för långsiktig ägarstyrning över generationer.

Vi för också familjeföretagens talan i den svenska samhällsdebatten och ingår i FBN International.

Family Business Network i Sverige är en del av FBN International.

Medlemskap

FBN är en medlemsorganisation för familjer som äger och driver företag tillsammans över generationer.

Utbildningar

FBN erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjeföretagare med fokus på familj och ägarfrågor.

Kalendariet

FBN anordnar varje år ett stort antal seminarier, “hemma-hos”- besök, bokseminarier, frukostar, föreläsningar, sociala tillställningar med mera. 

Om familjeföretag

Familjeföretags ägarlogik är annorlunda eftersom ägandet är personligt, intimt och direkt vilket även gör det synligt, aktivt och uthålligt.

Kommande aktiviteter

Scroll to Top