9 januari, 2020, Medlemsartiklar

Karlstad– en del av framgången

Kathrine Löfberg, styrelseordförande och ägare i fjärde generationen i Löfbergs i Karlstad, pratar ofta och gärna om vikten av det långsiktiga och ansvarsfulla ägandet och hur situationen ser ut i deras familjeföretag.

Kusinerna Mikael, styrelseledamot, Kathrine, styrelse­ordförande och Martin, försäljningsdirektör, Löfbergs. Martin och Kathrine är syskon.

– När det långa perspektivet i ägandet blandas med det kortare i verksamheten så uppstår en väldig kraft. Vi har lagt en plan för vårt ägande fram till 2050 och det skapar ett lugn och en trygghet i organisationen, säger Kathrine.

Huvudkontoret i Karlstad, den lila kaffeskrapan, syns tydligt när man anländer med tåg till stationen. Här finns Löfbergs som ett land- märke och en stolthet i staden sedan över 110 år.

– Långsiktigheten är viktig för hela landet, menar Kathrine. De flesta huvudkontoren ligger numera i storstäderna. Kvar ute i landet finns bara produktionen och då blir även den lättare att flytta på i sämre tider. Här ser jag en skillnad i hur man resonerar i familjeföretag jämfört med företag med spritt ägande. Lojaliteten till orten är generellt större i familjeföretag, och det finns en vilja att stanna kvar och skapa arbetstillfällen där man bor. Ser jag till medlemmarna i FBN så finns många exempel på företag som resonerar som vi, säger Kathrine Löfberg.

Kathrine själv arbetade utanför företaget under många år och bodde i Stockholm med sin familj. När hon beslutade sig för att gå in i företaget flytta- de familjen tillbaka till Karlstad.

– För vår del är Karlstad en del av framgången. Här har vi lätt att få kontakt med politiken och vi upplever att man arbetar på ett praktiskt och direkt sätt med näringslivet i staden.

”Långsiktigheten är viktig för hela landet, menar Kathrine. De flesta huvudkontoren ligger numera i storstäderna. Kvar ute i landet finns bara produktionen och då blir den också lätt att flytta på i sämre tider. ”

Löfbergs arbetar också med fastighetsutveckling, och har de senaste åren byggt ett stort antal bostads- och hyresrätter i Karlstad. De har också förvandlat ett gammalt industriområde, Brygg- udden i Inre Hamn, till ett bostadsområde.

– Att arbeta med stadsutveckling känns som en naturlig utveckling i den stad som möjliggjort det här företaget, säger Kathrine. Men det är också viktigt att vi är långsiktiga på de platser i utlandet där vi är verksamma, och i kontakten med de kaffeodlare vi samarbetar med.

Och Löfbergs är verkligen en del av Karlstads historia. Redan 1906 grundades företaget av de tre bröderna Anders, John och Josef Löfberg. Några år senare började man rosta eget kaffe och bland annat tack vare den tidiga svenska fikakulturen blev kafferosteriet en framgång.

Redan på 1920-talet började Löfbergs förpacka kaffet i den lila förpackningen som kommit att bli företagets signum. Och när kaffeskrapan invigdes på 1960-talet blev den en del av Karlstads stadsbild, tillsammans med doften av kaffe som ofta ligger över stan.

Fortfarande ägs företaget till 100 procent av familjen Löfberg och det ligger också i den längre framtidsplanen att så ska det förbli. För att stärka utvecklingsmöjligheterna för småskaliga kaffe- odlare samarbetar Löfbergs med andra familje- företag i kaffebranschen.

Familjen Löfberg arbetar sedan ett antal år mot ett 2050-mål när det gäller ägandet och driften av företaget.

– De anställda känner en väldig trygghet i det här målet, berättar Kathrine. Det finns en trygghet i att veta att vi ska vara kvar. Men när det gäller det långsiktiga ägandet är det samtidigt viktigt att styrelsen och ledning får arbeta med att fokusera på verksamheten i första hand. Och där är det utveckling som kommer främst.

När det kommer till utvecklingen i Karlstad hand- lar Löfbergs önskemål till lokala politiker framför allt om planering av god infrastruktur. När det fungerar bra att bo på en plats och arbeta på en annan blir det också lättare för företagen i staden att rekrytera.

– Snabbtåget till Stockholm är viktigt, eftersom de flesta av våra kunder finns där. Ännu mer nu, eftersom flygförbindelsen mellan Karlstad och Stockholm inte är så smidig längre, menar Kathrine.

Löfbergs har en kärlek för orten, för familjen och företaget och man ser fördelar med att finnas kvar. Kathrine påpekar vikten av långsiktighet för hela landet.

– Sverige kommer inte kunna fortsätta att vara framgångsrikt om detta inte fungerar, avslutar hon.