Ägar:programmet – att leda och äga familjeföretag över generationer

UTBILDNING

Ägarprogrammet stärker familjens ägarstyrning och företagandets långsiktiga utveckling.

Ägarprogrammet är en välbeprövad utbildning i ägarstrategier för hela familjen. Det är baserat på 25 års erfarenhet av de mer än 100 familjer som har deltagit. Under programmets gång jobbar vi både praktiskt och teoretiskt med de riktigt svåra och komplexa frågorna.

Utbildningen vänder sig i första hand till hela ägarfamiljer med ägaransvaret som utgångspunkt. Deltagarna kan vara operativ i företaget eller inte. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när flera familjemedlemmar, såväl yngre som äldre, går utbildningen tillsammans.

ATT LÄRA AV OCH MED VARANDRA

Ägarprogrammet baseras på en djup förståelse för familjeföretagandets villkor och funktioner. Vi behandlar bland annat ägarstyrning, generationsskiften, ägarstrategier, ägarroller, långsiktigt ägande, styrelseroller, talangutveckling, familjestrategier och gemensamt beslutsfattande.

Programmet kombinerar forskningsbaserad undervisning, fallstudier och deltagarnas egna erfarenhet. Programmet utgår ifrån er familjs verklighet och på ett personligt, varmt och nära sätt skapar vi tillsammans familjens långsiktiga ägarstrategi.

Programmet är uppdelat i två moduler om tre dagar vardera. Vid varje utbildningstillfälle deltar tre till fem familjer.

Det gemensamma erfarenhetsutbytet – att lära av och med varandra – är centralt för utbildningen. Lärandet baseras på öppenhet, samtal, utbyte, vägledning och arbete i strikt konfidentiell och trygg miljö.

Ägarprogrammet är grundat på djup kunskap och en välbeprövad process för hela familjen baserad på både 25 års erfarenhet och de mer än 100 familjer som tidigare har deltagit.

Under programmets gång jobbar vi både praktiskt och teoretiskt med de riktigt svåra och komplexa frågorna. Tillsammans med familjen utvecklar vi er långsiktiga ägarstyrning.

EN LÅNGSIKTIG INVESTERING I FAMILJEFÖRETAGANDET

Ibland prioriteras de viktigaste samtalen bort i vardagen. Därför är en central del av utbildningen just att komma iväg och byta omgivning. Våra ägarprogram hålls i vackra och professionella mötesmiljöer runt om i landet. Programmen ger en möjlighet att fokusera, hitta inspiration och nya infallsvinklar – en investering i familjen och företagandet i form av tid och fokus till att diskutera viktiga frågor i en strukturerad process.

Måltiderna är även de en central och viktig del av utbildningen. De ger värdefulla tillfällen att bearbeta intrycken och lärdomarna på ett annat sätt, under trevliga, avslappnade former tillsammans med övriga deltagare.

Datum

Höstens uppstart (fullbokat)
MODUL 1: 22-24 november 2023
MODUL 2: 29-31 januari 2024

Plats

Plats: Almare Stäket
almarestaket.se/

Pris

Medlemspris 43 900 SEK
ex moms/deltagare
(Internatkostnader tillkommer)

Datum

Datum 2024
MODUL 1: 13-15 mars 2024
MODUL 2: 22 - 24 maj 2024

Plats

Plats: Villa Sandudden samt Vår Gård

Pris

Medlemspris 43 900 SEK
ex moms/deltagare
(Internatkostnader tillkommer)

Datum

Datum hösten 2024
MODUL 1: 18 - 20 september 2024
MODUL 2: 27 - 29 november 2024

Plats

Plats: Almare Stäket

Pris

Medlemspris 43 900 SEK
ex moms/deltagare
(Internatkostnader tillkommer)

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare. Det inkluderar nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar med flera. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Familjen bestämmer själva vilka som är lämpliga deltagare. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när flera familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

MODUL 1:
(TRE DAGAR)
LEDNING AV FAMILJEFÖRETAGET 

I den första modulen utforskas olika roller och perspektiv för enskilda personer i familjeföretaget. Vi går igenom familjeföretags livscykler och de olika ägar-, familje-, och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Vi sätter fokus på gränsdragningen mellan familj, ägande, styrelse och ledning och vi belyser konkurrenskraften i familjers ägarstyrning. Svenska och internationella erfarenheter ger er som deltagare ett brett perspektiv. Ni kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

VAD FÅR NI MED ER?

 • Hur familjemedlemmars olika roller och perspektiv påverkar familjens relationer och företagande.
 • Vad som krävs för lyckade generationsskiften
 • Hur företagande familjer går igenom olika stadier och hur ni bör anpassa styrningen efter det.
 • Hur familjen genom medveten ägarstyrning kan bidra till såväl värdeskapande som lönsamhet och familjegemenskap?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

 

MODUL 2:
(TRE DAGAR)
FAMILJEFÖRETAGANDETS VÄRDERINGAR

Under modul två fokuserar vi på de värderingar som hör samman med familjens, ägarnas och företagets identitet, etik och ägarstrategi. Under övningar ges möjlighet att utveckla och konkretisera både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda er tillfälle att enskilt reflektera över såväl den egna som familjens relation till företaget. Ni får också handledning och verktyg för att ta fram en egen familje- och ägarstrategi samt handlingsplan för nästkommande år.

VAD FÅR NI MED ER?

 • Varför driver er familj ett företag tillsammans?
 • Hur ni kan synliggöra och konkretisera familjens vision, mål och grundvärderingar.
 • Hur ni kombinerar familjens värderingar med enskilda familjemedlemmars värderingar?
 • Varför är det viktigt för familjens långsiktiga ägarstrategi?
 • Hur avspeglar sig ägarstrategin i ägardirektiv för enskilda bolag.
 • Vad är er ägarstrategi och hur skapar ni ägarkontinuitet?

Fakultet

Annelie Karlsson har arbetet internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer i mer än 25 år och är VD och grundare av Family Business Network. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi. Pär arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så återkommer vi med information om upplägg och bestämmer vilka datum som kan passa bäst.

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Rulla till toppen
Scroll to Top