Key Executive

UTBILDNING

Att som icke-familjemedlem vara med och leda ett familjeföretag är inte som att leda vilket annat företag som helst. I vårt Key Executive-program får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget. Som deltagare får man möjlighet att träffa ett antal andra i samma situation och utbyta erfarenheter i konfidentiell miljö.

Datum

Modul 1: 29-30 november 2023
Modul 2: Datumsätts vid modul 1
Modul 3: Datumsätts vid modul 1

Plats

Almare Stäket (almare.se)

Pris

75 000 kr ex. moms för medlemmar.
(150 000 kr ex. moms för ickemedlemmar)
Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Vem kan gå programmet?

Program vänder sig till dig som är i en nyckelroll i ett familjeföretag, så som VD, styrelseledamot, CFO eller verksam i ledningsgrupp, men är inte en del av ägarfamiljen.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

  • Bolagsstyrning för familjeföretag med familjeråd, ägarråd och styrelse.
  • Rollfördelning och ansvarsfördelning.
  • Generationsskifte och kontinuitet.
  • Att vara förändringsagent och inte familjemedlem.

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer i mer än 20 år och är VD och grundare av Family Business Network. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Stern är utbildad statsvetare som har jobbat med familjeföretag sedan 2017. I sitt arbete kombinerar Erik sin egen erfarenhet från ägarfrågor i den egna familjen (generation 6) med sina tidigare erfarenheter då han bland annat har arbetat som affärsutvecklare, egenföretagare, projektledare inom en rad olika segment och även inom politiken. Erik har ett stort intresse för samhällsutveckling och ser rollen att stötta familjer och utveckling av deras företag som en central del i den utvecklingen.

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Rulla till toppen
Scroll to Top