Familje-VD

UTBILDNING

I rollen som nybliven VD i familjeföretaget ställs du inför nya krav från både familjen, styrelsen och medarbetarna. Krav som behöver hanteras i takt med att du finner en egen balans i din nya roll tillsammans med både den lilla och den stora familjen.

Utgångspunkten i programmet är viljan att åstadkomma förändring. Att vilja utveckla såväl dig själv och det egna ledarskapet som också företaget, ägandet och/eller familjen. Från ord till handling med konkreta resultat.

Du erhåller här process- och ledningsinsikter om verksamheten, människorna och dig själv. Du får även möjlighet till ett stort mått av reflektion. Vilken är min egen roll i detta?

I samspel med deltagare, fakultet och mentorer följer vi förändringsprocessen i deltagarnas egna case utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal och vägledning i strikt konfidentiell miljö. Stor vikt läggs på erfarenhetsutbytet mellan deltagarna och fakultet.

Målsättningen med Nybliven VD är att få möjlighet att mogna i din egen ledarroll i familjeföretaget, få utökad insikt och kunskap om ledarskap och att driva utveckling av verksamheter samt att bidra konkret till familjeföretagets utveckling med ett starkt nätverk med andra i samma roll och situation.

Vem kan gå programmet?

Programmet vänder sig till dig som är VD i familjens företag och vill utveckla din roll i förhållande till företaget, styrelsen och familjen.

Programinnehåll

Programmet är uppdelat i 4 moduler under ett års tid. I utbildningsprogrammet ingår en senior mentor, noga utvald utifrån dina egna behov, med erfarenhet av de utmaningar du står inför. Mentorerna kommer från FBNs svenska och internationella nätverk och är verksamma i familjeföretag, med erfarenhet av affärsutveckling och företagsledning.

Under utbildningen kommer du som deltagare att lära dig att bättre identifiera och kategorisera frågor som är viktiga för dig och vilka som är viktiga för andra (stakeholder management). Du kommer att få verktyg som hjälper dig att fokusera och identifiera möjligheter och utmaning med fokus på familjeföretaget. Hur får man till förändring genom det egna ledarskapet och hur förankrar jag den förändringen i verksamheten och/eller familjen.

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer i mer än 20 år och är VD och grundare av Family Business Network. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Fyll i och skicka in dina uppgifter om du kan vara intresserad av programmet. När vi får ihop en lämplig grupp återkommer vi med Datum och mer information.

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Rulla till toppen
Scroll to Top