Filantropilunch

MEDLEMSTRÄFF

Stad: Stockholm
Plats: information vid anmälan
Datum: 15 maj
Tid: 12.00 – 14.00

Hur jobbar en med filantropi?

Under en längre tid har våra medlemmar önskat att diskutera och lära sig mer om filantropi. Under det senaste året har en mindre grupp träffats och gjort just detta och nu vill vi bjuda in till en större lunch.

Lunchen är för alla FBNs medlemmar som på något sätt är intresserade av eller nyfikna på filantropi. Under lunchen kommer vi få några olika infallsvinklar på filantropi som sedan diskuteras runt lunchborden.

Vi kommer att lyssna till tre korta presentationer från personer som alla har lite olika syfte och angreppsätt på att jobba med filantropi. Presentationerna kommer handla om varför de har valt att jobba som de gör. Vad är deras målsättning? Varför de valde just denna form? Vad de har lärt sig på vägen och hur de ser på framtiden?

Kristina Boman har arbetat med investeringar och skog, men har också mer än 25 års erfarenhet av arbete med utvecklingsbistånd i Afrika, Asien och Latinamerika som konsult för bland annat Sida, EU och Världsbanken. 2009 startade hon ett omfattande eget filantropiarbete för att hjälpa fattiga kvinnor och bönder i Guatemala. Hon driver Stiftelsen Stöd för Utveckling i Sverige och hjälporganisationen Fundacion Progresar i Guatemala.

2009 startade Alex och Annelie Arnbäck en skola i Cambodia som de fortfarande stödjer och har fram till idag gett över 300 barn tillgång till en grundutbildning. 2011 gav Alexander ut en bok med syfte att skapa mer rättvisa och balans i finansvärlden. Boken är utgiven på 6 språk och all vinst går till välgörande ändamål. Annelie och hennes familj har stöttat flertal filantropiprojekt, senast i en by i Indien igenom Hand in Hand.

Maria Bondestam (Ahlström-koncernen) medgrundare av och ordförande för Eva Ahlströms stiftelse. Initiativtagare och ordförande för HAPPY och YHDESSÄ som är 3 respektive 31 företagarfamiljers gemensamma ställningstagande för en mer jämlik och hållbar värld, med önskan om att genom sitt exempel inspirera andra. Peggy Björkenheim (Berner Oy) är aktiv aktieägare i Berner och sitter med i styrgruppen för YHDESSÄ.

Vi ser fram emot en lunch där man kan få inspiration och inspirera andra. Vi hoppas att både du som kan massor om ämnet och du som kan väldigt lite kommer. Precis som alla FBNs möten grundas lunchen på öppenhet och aktivt deltagande, förtroende och konfidentialitet, respekt och professionalism och icke-säljande.

Detta är den första av en serie luncher där filantropi diskuteras ur olika infallsvinklar.

Varmt välkomna!

Rulla till toppen
Scroll to Top