Företagsekonomi för företagande familjer

UTBILDNING

Programmet förbereder och fördjupar kunskaper och insikter inom familjens och företagets ekonomi och finansiering, med utgångspunkt från ert eget familjeföretagande. Kursen erbjuder en chans att sätta de teoretiska begreppen i den verkliga världen och ge en bättre förståelse för hur du kan jobba med ekonomin i företaget så att den leder till riktig och kraftfull utveckling.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till de som är eller kommer att bli ägare och/eller styrelseledamot i familjeägt bolag och inte har en gedigen ekonomiutbildning.

Programinnehåll

Programmet berör frågor som:

  • Familjens och företagets ekonomi och finansiering
  • Finansiell analys och strategi
  • Begrepp och samband inom kassaflöde, resultat- och balansräkningen
  • Investeringsbedömning
  • Övergripande finansiella samband

Fakultet

Magnus Bild & Mikael Runsten har utvecklat och genomfört utbildningsprogram för företagsledare och finansiella specialister sedan slutet av 1980-talet. De kombinerar finansiell och pedagogisk sakkunskap i alla sina uppdrag. Magnus och Mikael har båda såväl civilekonom- som doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS). De har båda diplom i pedagogik från International Teachers Programme (ITP) och har tilldelats pris som ”årets bästa lärare” av civilekonom- och/eller MBA- studenter.

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Scroll to Top