Global Family Gathering

Medlemsträff

Välkomna på årets internationella summit! I år kommer vi av förklarliga anledningar inte samlas fysiskt för en internationell summit utan vi möts över det digitala nätverket. Följ med på en 2 dagars läroresa i FBNs anda av att lära av och med andra familjeföretagare.

Läs mer om det gedigna programmet och anmäl dig på Global Family Gathering hemsida.

Datum

12-13 november

Plats

On-line
www.fbn-i.org/gfg

Pris

€350

Scroll to Top