Introduktionskurs i ägande

Utbildning

Familjeföretag är annorlunda. 
Introduktionskursen är en möjlighet för dig och din familj att tillsammans med andra medlemmar inspireras och lära er mer om grunderna i familjeföretagande, generationsskifte och ägarsamarbete. 

Kursen introducerar grundläggande teorier i familjeföretagande och ger insikter och ökad förståelse för familjeföretags annorlunda ägarlogik och hur familjer genom en tydligare gemensam ägarstyrning kan bli bättre på att skapa värden och säkerställa en långsiktig utveckling av företaget för framtida generationer.

Datum

Fredag 24 januari 2020
13.00-16.00

Plats

Göteborg
Danske Bank
Östra Hamngatan 45

Pris

Avgiftsfritt

Datum

Onsdag 4 mars 2020
13.00-16.00

Plats

Malmö
Danske Bank
Neptunigatan 1

Pris

Avgiftsfritt

Datum

Fredag 6 mars 2020
10.00-12.30

Plats

Värnamo
Vandaolrum
www.vandalorum.se

Pris

Avgiftsfritt

Datum

Måndag 23 mars 2020
13.00-16.00

Plats

Stockholm
Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatan 15
tandstickspalatset.se

Pris

Avgiftsfritt

Vem kan gå programmet?

Kursen vänder sig främst till nya medlemmar och till de som inte ännu har gått vårt grundprogram Ägarprogrammet och vill veta mer om familjeföretagares annorlunda ägarlogik och få en bättre förståelse för FBNs utbildningar.

Även familjer som inte än är medlemmar är välkomna för att få en bättre förståelse för FBNs utbildningar och verksamhet.

Programinnehåll

Seminariet tar bland annat upp följande frågor:

  • Dynamiken mellan familj, ägande och företagande
  • Skillnaden mellan att äga och leda företag
  • Generationsskifte
  • Generationssamarbete
  • Värdeskapande över generationer
  • Exempel från svenska och internationella familjer

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer i mer än 20 år. Hon är VD och grundare av Family Business Network. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Anmälan

Vänligen fyll i formulär för att anmäla dig.
Har du frågor så hör av dig till kajsa@familybusinessnetwork.se

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Scroll to Top