Nästa generation:programmet

UTBILDNING

Hur finner jag min roll i familjeföretaget. Vilka roller finns? Vill och kan jag vara delaktig? Har jag rätt kompetens och hur ser jag till att få mitt mandat? Hur borde jag förhålla mig till resten av familjen och vad får det för konsekvenser?

I Next Gen-programmet utforskar vi bland annat dessa frågor i en strukturerad process tillsammans med andra i samma situation. Programmet kombinerar teoretiska pass, baserade på forskning och praktik, med diskussioner utifrån deltagarnas erfarenheter.

Vid programmets avslut stöds alla deltagare att överföra sina lärdomar till den egna familjen och i utformningen av en egen personlig handlingsplan.

Datum

Modul 1: lör-sön 1-2 april 2023
Modul 2: Datum sätts vid modul 1

Plats

Plats: Almare stäket
almare.se/

Pris

25 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är del av en ägarfamilj och är mellan 20 och 40 år. Den vänder sig både till dig som idag jobbar i företaget och du som aldrig har gjort det.

Programinnehåll

Programinnehåll

Programmet erbjuder nästa generations ägare tillfälle att träffa andra i liknande situation. Det ger också en möjlighet att kunna reflektera över rollen som framtida ägare, i en trygg och konfidentiell miljö. Som deltagare får man insikter i grundläggande teorier kring ägande, företagsstyrning och generationsskifte. Stort utrymme ges för att diskutera med de andra deltagarna och att dela erfarenheter, men även hjälp att använda den verktygslåda som programmet tillhandahåller.

Fokus modul 1:

  • Familjedynamiken och jag
  • Övergången från ett familjeföretag till en företagande familj
  • Ägarens roller och ansvar

Fokus modul 2

  • Hitta min egen roll i företagandet
  • Vårt lyckade generationsskifte
  • Att styra förändringen och skapa min egen handlingsplan

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer i mer än 20 år och är VD och grundare av Family Business Network. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Erik Stern är utbildad statsvetare som har jobbat med familjeföretag sedan 2017. I sitt arbete kombinerar Erik sin egen erfarenhet från ägarfrågor i den egna familjen (generation 6) med sina tidigare erfarenheter då han bland annat har arbetat som affärsutvecklare, egenföretagare, projektledare inom en rad olika segment och även inom politiken. Han har ett stort intresse för samhällsutveckling och ser rollen att stötta ägarfamiljer och utveckling av deras företag som en central del i den utvecklingen.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Rulla till toppen
Scroll to Top