Ägarstyrning:programmet – att styra familjeföretaget

UTBILDNING

Ägarstyrningsprogrammet utvecklar individuella familjemedlemmars förmåga att vara delaktiga i styrningen av familjens företag och tillgångar.

En nyckel till framgångsrika familjeföretag ligger i ägar­familjernas förmåga att få fram kompetenta ägare som kan styra företagen utifrån rollen som ägare. Ägarstyrningsprogrammet, ett av FBNs grundprogram, ger familjemedlemmar möjligheten att utveckla sin styrnings­- och lednings­förmåga tillsammans med andra ägare i liknande situation.

Ägarstyrningsprogrammet är en praktisk och teoretisk utbildning som baseras på en djup förståelse för familjeföretagandets villkor och funktioner. Vi behandlar bland annat frågor som ägarstyrning och strategi, styrelsearbete och roller, att leda effektiva möten, långsiktigt hållbart ägande och finansiella strategier.

Utbildningen vänder sig i första hand till enskilda familjemedlemmar som kommer att få eller har en tydlig ägarroll i familjens företag. Till de ägare som vill utveckla sin förmåga att styra företaget.

I programmet ingår exempel från både svenska och internationella familjer.

Programmet pågår under ett år och är uppdelat i fyra moduler om två dagar vardera. Utöver att varje modul har ett fokusområde ger det även möjlighet för deltagarna att kontinuerligt träffa varandra under ett års tid och bygga relationer för att lära av och med andra familjeföretagare.

Datum

MODUL 1: 15-16 november 2023
MODUL 2: 6-7 februari 2024
MODUL 3: 9-10 april 2024
MODUL 4: 10-11 september 2024

Plats

Almare Stäket

Pris

Medlemspris 42 900 SEK
ex moms/deltagare
(Internatkostnader tillkommer)

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till enskilda familjemedlemmar som kommer att få eller har en tydlig ägarroll i familjens företag. Till de ägare som vill utveckla sin förmåga att styra företaget.

Programmet kräver inga specifika förkunskaper eller att arbete utöver kurstillfällena.

Programinnehåll

Ägarstyrningsprogrammet består av fyra moduler utspridda under årets kvartal med start i kvartal ett.

MODUL 1
(TVÅ DAGAR)
ÄGARSTRATEGI

 • Ägarna och ägandets logik
 • Corporate governance- ansvars- och rollfördelning och personligt ansvar som styrelseledamot
 • Ägarfamiljers bolagsstyrning
 • Den egna bolagsstrukturen
 • Revisorns roll i bolagsstyrningen

MODUL 2
(TVÅ DAGAR)
STYRELSEARBETE I PRAKTIKEN

 • Vem sätter agendan?
 • Vem påverkar?
 • Hur spelas olika frågor ut
 • Tolkning och verktyg för styrelsemötet
 • Konsten att ställa frågor i styrelsearbetet
 • Affärsstrategi
 • Att leda styrelsemöten och styrelsens arbete
 • Lärdomar och insikter

MODUL 3
(TVÅ DAGAR)
FINANSIELL STRATEGI

 • Investeringsbedömning
 • Analys av årsredovisningar
 • Övergripande finansiella samband, finansiell styrka, tillväxt, lönsamhet och utdelningspolitik
 • Egna verksamhetens ekonomi och utseendeanalys

MODUL 4
(TVÅ DAGAR)
KOMMUNIKATION OCH KRISKOMMUNIKATION

 • Familjeföretagets varumärke och synlighet
 • Hur hanterar vi synlighet och kommunikation i våra bolag?
 • Morgonsoffaövning
 • Krishantering
 • Strategier i egna familjeföretaget
 • Handlingsplan

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer i mer än 20 år och är VD och grundare av Family Business Network. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Erik Stern är utbildad statsvetare som har jobbat med familjeföretag sedan 2017. I sitt arbete kombinerar Erik sin egen erfarenhet från ägarfrågor i den egna familjen (generation 6) med sina tidigare erfarenheter då han bland annat har arbetat som affärsutvecklare, egenföretagare, projektledare inom en rad olika segment och även inom politiken. Erik har ett stort intresse för samhällsutveckling och ser rollen att stötta familjer och utveckling av deras företag som en central del i den utvecklingen.

Ulrika Jisland har arbetat på FBN sen 2017. Ulrika är utbildad jurist och journalist. Hon var med och startade Tv4 Göteborg, och var stationens nyhetsankare och programledare under många år. Ulrika har även skrivit kokböcker, arbetat med PR, och var pressansvarig på Koncernkontoret vid Västra Götalandsregionen.

Anmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information och bekräftelse.

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Rulla till toppen
Scroll to Top