Valberedningens roll i familjeföretag

SEMINARIUM

Stad: GÖTEBORG,
Plats: information vid anmälan
Tid: 16-18

FBN och Vinge bjuder in till ett seminarium om valberedningens roll i familjeföretag.

Med ökat fokus och diskussion om styrelsens arbete och med mer och bättre utvärdering av styrelser som följd, har valberedningens roll kommit i allt mer fokus. En styrelses sammansättning spelar stor roll för ett företags utveckling.

I Sverige är dessutom valberedningen ett organ för ägarna, till skillnad från i andra länder där nomineringsutskottet är ett av många utskott i styrelsen.

Baserat på FBNs arbete med familjers styrningsfrågor har vi märkt att allt det som inte är genomtänkt i familjernas styrning, av såväl familj som bolag, måste hanteras i valberedningen. Detta beror på att det är den som den sista utposten innan valet vid stämma. Allt oklart och otydligt måste därför redas ut där.

Under seminariet kommer Olof Jisland från Vinge att redogöra och diskutera valberedningens roll tillsammans med Peter Therman. Peter kommer att berätta om sin erfarenhet och arbete med valberedningen i familjen Hartwalls olika intressen.

Några frågeställningar som kommer att beröras under seminariet är:

  • Hur arbetar man med valberedningen?
  • Vilka deltar i valberedningen och hur bestämmer man det?
  • Hur ska arbetet organiseras eller hur bereder ni era val?
  • Ser det olika ut inför val till familjeråd, ägarråd, holding styrelse dotterbolagsstyrelser eller intressebolagsstyrelser?
  • Hur utvärderar valberedningen styrelsernas arbete?
  • Hur gör ägarfamiljer i noterade bolag?

Efter seminarierna bjuds på lättare tilltugg och möjlighet för vidare diskussioner.

Anmälan görs i formuläret till höger.

Välkommen!

Rulla till toppen
Scroll to Top