För företaget och familjens framtid

Alla familjeföretag är välkomna som medlem i FBN. Våra medlemmar verkar i de flesta tänkbara branscher, vissa är i första generationen, andra räknar över tio och vi finns över hela landet. 

Hos FBN blir familjer medlemmar, dvs FBN är lika mycket till för familjemedlemmar som jobbar direkt i familjeföretaget som för dem som inte gör det. De flesta familjer representeras av två till tre generationer hos FBN.

Våra medlemmar finns i hela landet och ägarstrukturen kan se olika ut, två syskon, ett antal kusiner, några få eller väldigt många ägare.

För att kunna bli medlem i FBN ska det finnas ett substantiellt företag som kontrolleras av en familj som har åtminstone en andra generation i åtanke samt att man går med på våra grundprinciper.


Bli medlem i FBN

Vill du bli medlem i FBN? Då vill vi gärna veta mer om dig och din familj. Fyll i din intresseansökan nedan så återkommer vi till dig.

Om du vill veta mer om medlemskapet innan du ansöker, vänligen kontakta vår medlems- och utvecklingsansvarige Erik Stern:

Telefon: +46 709 10 73 40
E-post: erik.stern@familybusinessnetwork.se

Avgifter

Hos oss blir familjer medlemmar och betalar en medlemsavgift om 500 kronor ex. moms för varje familjemedlem.

Utöver medlemsavgiften har vårt servicebolag även en årlig serviceavgift baserat på antal anställda och tillgångar i koncernen.

För serviceavgiften får man tillgång vårt fulla utbud av utbildningar, seminarier, årskonference, rådgivning med mera.

Antal anställdaTillgångarÅrsavgift (exkl moms)
< 100< 500 mkr25 000 kr
< 100> 500 mkr40 000 kr
101 – 1 000< 1 mdkr50 000 kr
101 – 1 000> 1 mdkr65 000 kr
1 001 – 2 00075 000 kr
2 001 – 7 500100 000 kr
7 501 +150 000 kr

Intresseanmälan medlemskap

Kontaktuppgifter

Vad får man som medlem?

Som medlem i föreningen Family Business Network får man tillgång till vårt nätverket, våra medlemsträffar och bidra till att uppmärksamma familjeföretagens viktiga roll för Sveriges utveckling och näringsliv.

Varje år arrangerar vi ett antal seminarier, introkurser, hemma hos besök, nätverksträffar med mera.

För serviceavgiften får man access till våra utbildningar och rådgivning .

Läs mer om våra olika områden under Om oss


FAQ

Det finns många fördelar för din ägarfamilj att vara en del av Family Business Network.
Några av de frågor vi ofta får svara på kring vårt arbete har vi samlat här.

Samtliga citat kommer från medlemmar som deltagit i våra utbildningar.

Varför ska vi vara medlemmar hos er?

För att vi stödjer och hjälper företagande familjer på en rad olika sätt. Det kan handla om utbildning i ägarfrågor, att träffa andra i samma situation, eller att representera familjeföretagen i den offentliga debatten.

En sammanhållen familj är en tydlig och närvarande ägare som skapar och utvecklar affärer över generationer. Som medlem hos oss utvecklar ni er familjs företagande och gemensamma ägande genom att etablera gemensamma visioner och processer. Det är så långsiktiga värden skapas. Vi vet också att den typen av utvecklingsarbete ökar sannolikheten för att familjen kan hålla ihop. Det är bra för ägarfamiljer och det bidrar till att göra Sverige bättre.

”Vi har blivit ett familjeföretag – vi har gått från medberoende till en entreprenör, till en familj som äger och driver bolag”

”Genom en samsyn i ägarfamiljen har vi kunnat utveckla bolaget till nästa nivå.”

”Det förberedde oss för såväl ett generationsskifte som för att göra ett större förvärv.”

Jobbar ni bara med hela familjer?

Det är familjer som blir medlemmar hos oss, men familjer består av individer och vi jobbar med helheten. Vi har upp mot 900 individuella medlemmar, som har många olika roller i sina företag. Bland dem finns allt från ägare, operativa och styrelsemedlemmar till familj och externa personer. Våra medlemmar är i olika åldrar och har vitt skilda erfarenheter och kompetenser.

Flera av våra utbildningsprogram riktar sig mot individen och dennes utveckling. Vi erbjuder även den enskilde medlemmen möjlighet att utbyta erfarenheter i små grupper med andra i just deras situation. Grupper kan exempelvis bestå av familje-VD:ar från olika bolag, personer i styrelseordföranderoll, ingifta eller ägarrådsmedlemmar.

”Skönt att kunna lägga skiten på bordet. Att få säga det och få förståelse för det var otroligt värdefullt. Intressant att det går lättare att säga svåra saker med publik än utan.”

”Jag har gått från att vara ingift till att vara en familjemedlem.”

”Vi förberedde oss för vd-skifte.”

Vad kan man lära sig på FBNs program?

Vi erbjuder världsledande utbildningsprogram för företagande familjer, baserade på de senaste akademiska teorierna, i kombination med att lära av och med varandra. Hos FBN lär sig familjer att utöva sitt ägande på ett strategiskt, inkluderande och värdeskapande sätt; att utveckla en långsiktig ägarvilja; att samarbeta över generationer och att hålla ihop som familj och ägargrupp. Utöver våra utbildningsprogram skapar vi även insikter genom seminarier, medlemsträffar och ”hemma-hos” besök.

”Jag har gått från att tro att det inte är möjligt för oss att vara ett familjeföretag, till att se att det är möjligt. Och att det dessutom finns många alternativ.”

”Vi avyttrade klenoden och köpte risken!”

Kan ni hjälpa oss om något oväntat sker i vår ägarfamilj? Eller om vi blir osams?

I våra utbildningar arbetar vi mycket med det goda samtalet och att utveckla en gedigen process för att hantera svåra frågor. Syftet är att våra medlemsfamiljer ska vara bättre förberedda på att hantera situationen, om och när det som inte får hända, händer.

”Vid begravningskaffet är det lite väl sent att påbörja dessa samtal”

”Vi skapade ett öppet förtroende, ett ingivande och generöst klimat. Vi talade om känsliga, privata frågor. Utmaningen är att ha kvar den tonen när vi talar med varandra hemma. Då löser vi saker tidigt.”

Vad erbjuder ni för stöd för nästa generation?

Vi hjälper nästa generations ägare att finna och utveckla sina roller, som ägare och som eventuellt operativa i företagen. Det handlar mycket om att bygga egna nätverk och utforska de centrala frågorna tillsammans med andra i liknande situation. Vi erbjuder ett forum för att lyfta frågor som påverkar individens egen, och företagets, framtid. Det kan röra funderingar kring hur och om jag kan och vill vara delaktig? Måste jag vara delaktig, eller kommer jag ens få vara det? Vad händer om jag säger nej?

Vårt Next Gen-program ger insikter i grundläggande teorier kring ägande, företagsstyrning och generationsskifte, samt utrymme att diskutera familjedynamik och samarbete över generationer.

”Jag har fått styrka och mod att ta tag i rollen som ägare”

”Kursen har gett en bra inblick i hur andra familjeföretag arbetar i sina styrelser. Att så koncentrerat jobba med dessa frågor har gett mig kunskap om vad som krävs av mig som styrelsemedlem och vilka frågor en professionell styrelse bör arbeta med”

Vad innebär det att Family Business Network är av familjer för familjer?

Vår icke vinstdrivande medlemsorganisation grundades av sex svenska familjer som ansåg att det fanns ett behov av en ideell aktör som fokuserade på familjers ägande, styrning och utveckling. Idag är vi 160 medlemsfamiljer och vid alla våra arrangemang är grunden att lära av och med varandra. Samtliga träffar lyder under vår strikta ”code of conduct”; icke-sälj, konfidentialitet, professionalism och respekt samt öppenhet och aktivt deltagande.

”Fått vänner för livet som hjälpt oss klara oss igenom svåra utmaningar i familjeföretagets liv, som utbrändhet hos nästa generation, sorgen efter entreprenören och hur hantera vd-rekrytering.”

”Family Business Network är en av de få arenor där jag inte blir på såld något.”

”Family Business Network är ett utmärkt forum att diskutera känsliga familje- och företags-frågor utan att bli missförstådd.”

Vad innebär det att ni är en del av FBN international?

För dig som medlem innebär det tillgång till, och möjlighet att lära av och med, över 3 400 medlemsfamiljer över hela världen. Varje år arrangerar FBN International en stor konferens där familjeföretagare från hela världen får möjlighet att lära av och med varandra. Här finns också ett internationellt Internship-program för nästa generation.

”Det är oerhört inspirerande att möta familjer från världens alla hörn och förstå att de kämpar med samma frågor som vi. De kanske löser dem annorlunda men frågorna är desamma.”

”FBN International har varit avgörande för min utveckling i familjeföretaget, det gav mig ett nätverk av andra Next gens med samma frågeställningar.”

På vilket sätt opinionsbildar FBN och om vad?

Genom medlemskapet stöttar och säkerställer er familj en röst i samhällsdebatten som kan synliggöra familjeföretagens betydelse för svenskt näringsliv och samhälle. Vår närvaro i debatten bidrar också till en ökad förståelse för familjers ägarlogik. Vi var exempelvis starkt bidragande till att förslaget om Exit-skatt drogs tillbaka.

Scroll to Top