UTBILDNING

Familjer och hållbarhet

Att kunna hantera osäkerhet på såväl kort som lång sikt blir avgörande. Vi erbjuder nu en workshop baserad på scenarioplanering för att få en överblick över riskbilder och tydliga konkreta strategiska verktyg. Tillsammans med andra ägarfamiljer ges ni möjlighet att utveckla en strategisk process för er hållbarhetsstrategi som ägare och familjeföretagare.

Finansiell strategi

Kursen hjälper deltagarna att skapa och behärska ett verktyg för att utvärdera de finansiella konsekvenserna av olika affärsscenarier för det egna företaget.

Företagsekonomi för företagande familjer

Kursen erbjuder en chans att sätta de teoretiska begreppen i den verkliga världen och ge en bättre förståelse för hur du kan jobba med ekonomin i företaget så att den leder till riktig och kraftfull utveckling.

Key Executive

I vårt Key Executive-program får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget.

Ordförande

Ett unikt program som erbjuder lärande, erfarenhetsutbyte och personlig utvecklingsplan för medlemmar som har rollen som ordförande eller är på väg att ta över ordförandeklubban i familjeföretaget.

Familje-VD

Utgångspunkten i utbildningen är viljan att åstadkomma förändring. Att utveckla såväl dig själv och det egna ledarskapet som företaget, ägandet och/eller familjen.

Respektive

I rollen som respektive är du ofta förälder till nästa generation och kan behöva en fördjupad förståelse för helheten och de olika rollerna i företaget och familjen, inte bara den egna rollen.

Ägarstyrning:programmet – att styra familjeföretaget

En nyckel till framgångsrika familjeföretag ligger i ägar­ familjernas förmåga att få fram kompetenta ägare som kan styra företagen utifrån rollen som ägare. Ägarstyrningsprogrammet, ett av FBNs grundprogram, ger familjemedlemmar möjligheten att utveckla sin styrnings­ och lednings­ förmåga tillsammans med andra ägare i liknande situation.

Scroll to Top