Adress och e-post


FBN Sweden Service AB
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

info@familybusinessnetwork.se

Medarbetare


Kajsa Olsson

Ekonomi & administration

Erik Stern

Medlemmar & kommunikation

Ulrika Jisland

Medlemmar & kommunikation

Styrelsen


Christina Stark

Ordförande

Väderstad

Michaela Berglund

Michael Berglund Executive search

Johan Andersson

Mellby Gård

Love Bonnier

500 Stockholm

Jacob Ekman

Förvaltnings AB Bergsundet

Richard Bergfors

MAX Burgers

Scroll to Top