Samarbetspartners

FBN har samarbete med experter på våra vänföretag Vinge, PwC och SEB. Våra vänner hjälper, stöttar och rådger våra medlemmar inom sina respektive expertisområden. Alla tre har gedigen erfarenhet av familjeföretagande och familjers ägarlogik.

I takt med att omvärlden förändras och verksamheter utvecklas skapas inte bara nya möjligheter, utan det uppstår även legala risker och frågor som behöver hanteras. Många av dessa risker kan identifieras och minimeras med legal rådgivning. Vinge hjälper dig med detta. Advokatfirman Vinge är en av Sveriges största advokatbyråer. Vi har erfarna specialister och experter inom affärsjuridikens samtliga områden.

Vinge har tagit fram fyra olika erbjudanden specifikt för FBNs medlemmar.
Läs mer om dem här.

www.vinge.se

Kontaktpersoner på Vinge: 
Olof Jisland 
olof.jisland@vinge.se
072 179 15 38

Malin Ohlin
mail.ohlin@vinge.se
070 714 31 76

PwC är ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande, utifrån ett gediget intresse för frågeställningar kring privat ägande, bolagsstyrning och generationsskifte.

FBNs medlemmar erbjuds tillgång till rådgivare med kompetens inom såväl revision som redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan rådgivning. Våra medlemmar får även tillgång till PwC:s tidskrift Agenda.

www.pwc.se

Kontaktperson på PwC: 
Magnus Thorling
magnus.thorling@pwc.com 
070-929 50 14

SEBs samarbete syftar till att gemensamt stärka och utveckla FBNs medlemskrets, sprida kunskap om familjeföretagande samt att erbjuda FBNs medlemmar tillgång till SEBs samlade kunskap, expertis och tjänster inom FBN medlemmarnas intresseområden.

www.seb.se

Kontaktperson på SEB: 
Ole Hamre
ole.hamre@seb.se 
0704-62 23 04

Rulla till toppen
Scroll to Top