Att leva i generationsskifte

WEBINAR

Allt som är viktigt tar tid – eller som Bodil Jönsson, numera professor emirita vid Lunds universitet sa: Ting tar tid.

Så även generationsskifte. Det är i bästa fall en lång process, inte en hastigt påkommen akutsituation för att någon plötsligt gått bort eller blivit allvarligt sjuk.

Och det är en process som innehåller många vindlingar och som måste ges tid och fokus, mitt ibland allt annat som pockar på uppmärksamhet. Många av er har det så och vi kommer att under våren ha ett antal webinars där medlemmar tillsammans med mig resonerar om generationsskifte. Om att leva i och med det, att jobba med det på olika sätt och ur olika perspektiv.

Vi inleder med ett samtal med Mia Bäckvall Juhlin och Trine Must. Mia är tillsammans med sin syster Åse andra generationen i Poularde, ett ägarbolag med intresse i såväl noterade NP3 fastigheter AB som en rad olika privatägda bolag. Deras far, Lasse Bäckvall, dog under 2023 och deras generationsskifte är nu i en annan fas. Mia och jag träffades för tiotalet år sedan då de blev medlemmar i FBN och gick ägarprogrammet; systrarna och pappa Lasse. Flera av våra medlemmar har träffat Mia under våra ägarprogram, där hon i sin kapacitet som psykolog hjälper våra medlemmar att kommunicera bra som familjer.

Trine är andra generationen delägare i ett norskt ägarbolag Must AS, detta tillsammans med bror Christian och far Erik Must. Bolaget har ägarintressen och engagemang i media, industri, kapitalförvaltning och start ups.

Trine deltog i vårt ordförandeprogram och har sedan dess varit en sparringpart till mig i många och långa samtal om styrelsearbete, ägararbete och inte minst generationsskifte. Hon, hennes bror och far är i en annan situation än Mia, men förbereder sig för den dagen grundaren inte längre finns med. Samtidigt är Trines barn i övre tonåren, så ytterligare frågor börjar komma upp som ett led i ägarkontinuiteten.

Vi hoppas och tror att detta kan bli ett samtal där deltagarna vid webinaret är lika mycket medskapare av dialogen som vi tre. Förhoppningsvis kan vi knyta kontakt som gör att vi vill fortsätta samtalen vid senare tillfällen, kanske rent av live. Så välkomna till ett samtal där vi talar om de där utmanande, kritiska och spännande frågorna som finns i ett generationsskifte.

Varmt välkomna

Annelie Karlsson FBN

Endast för medlemmar. (Är du intresserad av medlemskap, hör av dig!)

Datum

Måndag 5 februari 2024
16.00 - 18.00

Plats

Online Zoom

Anmälan (endast för medlemmar)

Visa kalendariet

Rulla till toppen
Scroll to Top