Extra bolagsstämma för fastställande av styrelsens förslag till nya medlemsavgifter 2020.

MEDLEMSTRÄFF

Anmälan sker längst ner på sidan.

Styrelse och ledning bygger vidare på vår nya vision för Family Business Network – Sveriges Familjeföretagare. Förändringen innebär att vi kommer närmare er med fler aktiviteter och utbildningar runt om i landet. Vi kommer som samhällsorganisation att delta i den offentliga debatten och politiskt lyfta fram familjeföretagare och er betydelse för Sveriges utveckling, samt driva viktiga frågor, som vi t ex framgångsrikt gjorde i exitskattefrågan. Vi som organisation och våra enskilda medlemmar kommer att synas mer i olika medier. Samtidigt fortsätter vi med våra utbildningar, medlemsträffar och ett riktat erbjudande till våra enskilda medlemmar.

För att kunna nå målsättningen för den nya organisationen har vi sett över vår finansiering. En stor del av den tidigare finansieringen baserades på att medlemsfamiljerna deltog i våra utbildningar. Nu ska medlemsavgifterna täcka våra fasta kostnader och utbildningarna ska stå för sig.

Styrelsen har föreslagit nya avgiftsnivåer och en mer rättvis beräkningsmodell. Den tidigare var baserad endast på antal anställda, nu lägger vi även till kategorier baserade på tillgångar.

Styrelsens förslag på medlemsavgifter från och med 2020:

Anställda * Tillgångar * Avgift**
Kategori 1 0 – 100 <500 mkr 25 000 kr
Kategori 1+ 0 – 100 >500 mkr 40 000 kr
Kategori 2 100 – 1 000 <1 mdkr 50 000 kr
Kategori 2 + 100 – 1 000 >1 mdkr 65 000 kr
Kategori 3 1 000 – 2 000 75 000 kr
Kategori 4 2 000 – 7 500 100 000 kr
Kategori 5 7 500 + 150 000 kr

Vänligen anmäl dig i formuläret och indikera om du önskar lunch eller inte.

Har ni frågor eller kommentarer angående detta hoppas vi att ni hör av er.

Med det så vill vi i styrelsen tacka er alla för ett fantastiskt år och ser fram emot nästa års fortsatta övningar.

Å styrelsen vägnar,

Gustaf Adelswärd

Datum

Måndag 3 februari 2020
11.00-12.00

Plats

Kapitel 8
Västra trädgårdsgatan 15
www.kapitel8.se

Pris

Kostnadsfritt

Anmälan

Inga fält hittades.

Visa kalendariet

Rulla till toppen
Scroll to Top