Familjer och hållbarhet

SEMINARIUM

Utmaningarna på kort och lång sikt är stora idag. Krig i Europa, klimatkris, en pandemi, stigande råvarupriser, utmanande logistik, stigande inflation och räntor. Osäkerheten är stor. Långsiktigriskhantering är avgörande för nuvarande och nästkommande generationer.

Att kunna hantera osäkerhet på såväl kort som lång sikt blir avgörande. Vi erbjuder nu en workshop baserad på scenarioplanering för att få en överblick över riskbilder och tydliga konkreta strategiska verktyg. Tillsammans med andra ägarfamiljer ges ni möjlighet att utveckla en strategisk process för er hållbarhetsstrategi som ägare och familjeföretagare.

Under dagen kommer vi att behandla följande:

  • Överblick över ESG utmaningar och EU:s taxonomi
  • Situationsanalys av egna familjeföretagandet
  • Identifiering av klimat och natur-relaterade risker
  • Scenarioövningar
  • Fokus på både risker och möjligheter
  • Konsekvenser för vår ägarstyrning och våra innehav

Vilka kan gå?

Alla FBNs medlemmar är välkomna. Vi ser gärna att två generationer från samma familj kommer.

Som vanligt omfamnar FBNs workshop olika erfarenhets- och kunskapsnivåer.

Därför välkomnar vi såväl familjer med längre erfarenhet av riskhantering och hållbarhetsarbete som de som precis står i startgroparna.

Målet för dagen är att ni går hem med starten på en plan och med bra förståelse för nästa steg i familjens hållbarhetsarbete samt att ni också vet vilka verktyg som finns att jobba med för att realisera planen.

Inför workshopen kommer vi att behöva samla in information om ert företag som vi kommer att jobba med under dagen.

Varmt Välkomna.

Datum

28 november 2022
Klockan 10 - 17

Plats

Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Pris

5 000 SEK /person

Fakultet

Dagen arrangeras i samarbete med Rebecca Oliver från Purple Ivy. Rebecca har tidigare jobbat både med riskhantering i Unilever och med hållbarhetsforskare (Future Earth). Rebecca har en särskild inriktning på riskhantering och hållbarfinans med de nya verktyg som EUs Taxonomy och Task force on climate-related financial risk disclosures (TCFD).

Erik Stern är utbildad statsvetare som har jobbat med familjeföretag sedan 2017. I sitt arbete kombinerar Erik sin egen erfarenhet från ägarfrågor i den egna familjen (generation 6) med sina tidigare erfarenheter då han bland annat har arbetat som affärsutvecklare, egenföretagare, projektledare inom en rad olika segment och även inom politiken. Erik har ett stort intresse för samhällsutveckling och ser rollen att stötta familjer och utveckling av deras företag som en central del i den utvecklingen.

Visa kalendariet

Rulla till toppen
Scroll to Top