Statliga stödåtgärder till följd av coronaviruset

WEBINAR

Coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och företag. Virusets negativa effekter på ekonomin väntas bli större med tiden såväl i Sverige som globalt. För att hantera den kris som nu uppstått är statligt stöd i olika former aktuellt i ett flertal branscher.

Den 13 mars publicerade EU‑kommissionen riktlinjer som berör hanteringen av statsstödsåtgärder till följd av coronaviruset. Kommissionen har dessutom torsdag den 20 mars antagit ett mer omfattande tillfälligt ramverk för att reglera hur EU:s medlemsstater får använda sig av stödåtgärder till krisdrabbade företag och sektorer inom ramen för EU:s statsstödsregler. Detta tillfälliga ramverk påminner i många delar om det tillfälliga ramverk som antogs av Kommissionen i samband med 2008 års finanskris.

Tillsammans med Vinge bjuder FBN in till en presentation online torsdag den 27 mars kl 16.00 för att diskutera de stödåtgärder som medlemsstaterna kan anta och förmedla till företag inom ramen för EU:s statsstödsregler med anledning av de konsekvenser som coronaviruset för med sig. Samtalet leds av Martin Johansson, delägare vid Vinges kontor i Bryssel och Erik Lagerlöf, jurist vid Vinges Stockholmskontor och adjungerad professor vid Handelshögskolan.

Datum

Torsdag 26 mars 2020
16.00-17.30

Plats

Internet.
En länk till webinariet skickas till dem som har anmält sig.

Anmälan

Anmäl till webinariet i formuläret nedan.
Vi kommer att skicka en länk för att delta dagarna innan seminariet.

Inga fält hittades.

Visa kalendariet

Rulla till toppen
Scroll to Top