13 maj, 2022, Medlemsartiklar

Med återinvestering som drivkraft

Liljedahl Group består av ett 80-tal hel- och delägda bolag och är en av Sveriges största familjekoncerner. Men målet har aldrig varit att tjäna privata pengar, utan samhällsansvar, hållbara affärsmodeller och att verka i generationer.
– Drivkraften ligger i att ta bolagen framåt och förvalta dem på ett bra sätt, säger grundaren Bengt Liljedahl.

Fredrik, Bengt och Anna i verkstadshallen i ett av Liljedahl Groups bolag.

Liljedahl Group grundades år 1982 av Bengt Liljedahl. Efter studier på Handelshögskolan i Göteborg och anställningar inom Volvokoncernen tog Bengt beslutet att bli egenföretagare.

– Jag fick en möjlighet att köpa Finnvedens Bil i Värnamo, som då var ett bolag i väldigt dåligt skick, säger Bengt.

Under de kommande åren expanderade Finnvedens bil sin verksamhet och i slutet av 90-talet grundades Finnvedens Lastvagnar som idag är den största privata återförsäljaren av ­Volvo-lastbilar. År 1993 förvärvades verktygs­maskinföretaget Ravema som första bolag utanför Volvo.

Totalt har Liljedahl Group idag 7 helägda bolagsgrupper med ett 30-tal helägda bolag samt ett huvudägandeskap i Bufab (Large Cap) med ytterligare ett 50-tal bolag.

– Drivkraften ligger i att driva bolagen och förvalta dem på ett bra sätt. Jag hade ingen plan att vi skulle bli så här stora. Pengar för egen del som drivkraft lämnade jag tidigt. De ska användas i företaget. Det är resan som är viktig, säger Bengt.

Bengts fru Gunnel och barnen Fredrik och Anna var först tveksamma till att flytta till Värnamo, där Finnveden Bil har sin verksamhet, men än idag bor föräldrarna kvar och är engagerade inom stadens kultur- och sportliv. Syskonen är aktiva inom koncernen men veckopendlar från annan ort.

Anna utbildade sig på Lunds universitet och fick jobb som läkemedelskonsulent på Astra och därefter olika befattningar inom läkemedelsindustrin. I dag är Anna vd för Finnvedens Lastvagnar och bor i Malmö.

Fredrik studerade till civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola och till civilekonom vid Lunds universitet. Därefter började han arbeta på konsultföretaget Intentia i USA och på Alfa Laval i Lund. Han började på Liljedahlgruppen 2010, är idag vice vd och bor i Lund.

– Idag har vi blivit så stora att det finns roller för oss alla, säger Bengt.

Familjen gick FBN:s ägarprogram 2004 och syskonen menar att Annelie Karlsson, på FBN, delvis fick dem att bli operativa inom Liljedahl Group.

– När Annelie började prata om ägarrollen var den en ögonöppnare, säger alla tre.

– Vi satt i styrelsen för Liljedahl Group men hade samtidigt andra jobb med stort ansvar. Vi kom till ett vägskäl där vi var tvungna att välja, och att både vara operativ i koncernen och äga är en väldigt stark drivkraft, säger syskonen.

“Vi kom till ett vägskäl där vi var tvungna att välja, och att både vara operativ i koncernen och äga den är en väldigt stark drivkraft.”

– Vi har bra styrelser och bra vd:ar i alla innehav. Och vi har gjort en kulturförändring och professionaliserat målen och ägardirektiven. Vi kommer nu till en brytpunkt där vi ska göra oss mindre beroende av grundaren. Vi är medvetna om processen och jobbar med den, säger Bengt.

Decentraliserad styrning

Sedan familjen gick FBN:s Ägarprogram har de arbetat mot en decentraliserad bolagsstyrelse och mer självständiga innehav.

– Från början arbetade vi med ett ägarråd, men sedan vi decentraliserade och tillsatte en professionell styrelse i varje dotterbolag blev moderbolaget mer av ett ägarbolag där vi lyfte upp ägarfrågorna, säger Fredrik.

– Liljedahl Group vill vara en långsiktig ägare som medverkar till innehavens fortsatta utveckling. Det innebär att våra innehav till stor del styrs via ägardirektiv och aktivt styrelsearbete där även externa medlemmar alltid ingår i dotterbolagens styrelser, säger Bengt.

– De pengar vi har tjänat har vi hela tiden investerat i nya verksamheter. Vi är noga med hur vi utser styrelserna i innehaven och deltar själva i styrelsearbetet. Familjens uppgift är att skapa bra förutsättningar för de olika bolagen, fortsätter Bengt.

Bengt, Fredrik och Anna framför Liljedahl Groups huvudkontor i Värnamo.

Andra generationen hitta sin plats

En av de största frågorna för familjen är hur ägandet ska föras över till nästa generation. Anna är idag den enda i familjen som är operativ inom innehaven genom sin vd-roll i Finnvedens Lastvagnar, medan Fredrik och Bengt arbetar inom ägarbolaget Liljedahl Group.

– Jag började jobba på Liljedahl Group 2012, men trivdes inte så långt från själva affärs­verksamheten. Så jag hoppade in som tf vd på Finnvedens Lastvagnar under tiden vi skulle rekrytera en ny vd, säger Anna.

– Men det var ingen lätt situation. Här kom en ung tjej in och skulle styra lastbilsverksamheten. Som dessutom var ägarens dotter. Men jag trivdes så bra och har nu varit där i 10 år. Och det har varit en härlig resa, fortsätter Anna.

– Jag har sedan flera år tillbaka helt klivit ur styrelsen i Finnvedens Lastvagnar för att Anna ska ha en extern styrelseordförande och extern styrelse att jobba med, säger Bengt.

– Ja, det är faktiskt skönt att stå på egna ben. Det ska inte fattas beslut runt köksbordet, säger Anna.

– Man behöver ju inte alltid sitta i styrelsen heller. Som huvudägare har man ändå kontakt med bolagets styrelse och ledning och därmed starkt inflytande, säger Bengt.

– Även om familjen, utöver Anna, inte är operativa i innehaven så betyder det personliga engagemanget och familjen kanske mer än vad man själv tror. Jag blir mer av en kulturbärare och den som håller ihop saker och ting, säger Bengt.

Det som började med Finnvedens bil har nu blivit en stor företagsgrupp som omsätter över 16 miljarder kronor.

Koncernen fortsätter växa

Familjen Liljedahls företagsgrupp är idag en av de största familjekoncernerna i Sverige med cirka 1500 anställda i de helägda innehaven.

För att kunna bygga något långsiktigt måste man ha uthållighet för att möta motstånd och sämre tider. Vi har alltid jobbat med att investera pengarna som vi tjänat.

– För att kunna bygga något långsiktigt måste man ha uthållighet för att möta motstånd och sämre tider. Vi har, som sagt, alltid jobbat med att investera pengarna som vi tjänat. Men vår noggrannhet har ökat när vi tittar på förvärv idag, säger Bengt.

Liljedahl Group äger bl.a teknikhandels­koncernen Pronect som innefattar bolagen PLM Group, Ravema och Din Maskin; Hörle Wire Group, en betydande leverantör av rund och plattvalsad ståltråd; Dahrén Group, ledande i
Europa inom produktion av lindningstråd för elmotorer, generatorer och transformatorer; Elcowire Group som tillverkar valstråd i koppar för kontakttråd till bl.a. högspänningskablar.

Idag verkar Liljedahl Group även på börsen genom att sitt huvudägandeskap i Bufab, som omsätter drygt 7 miljarder och har cirka 1700 anställda.

– Det är intressant att vara på börsen. Jag är imponerad av strukturen med ordning och reda och en stark professionalism. Och nätverken vi får genom börsen öppnar för helt andra kontaktytor, säger Bengt.

Bengt och Gunnel har skänkt konstverket Equilibrium, en skulptur av Charlotte Gyllenhammar, som ingår i konstprojektet Bänkarnas stad.

Hjärtat i Värnamo

Familjen Liljedahl med Bengt i spetsen är också engagerade i Värnamos konst- och kulturliv, bl.a. genom ett huvudsponsorskap i det mycket uppskattade kulturhuset och muséet Vandalorum. Bengt och Gunnel har även skänkt skulpturen Equilibrium av Charlotte Gyllenhammar till konstprojektet Bänkarnas stad i Värnamo kommun.
Bengt brinner också för sport – särskilt för Värnamo fotboll.

– Efter ett tungt år beslutade jag mig för att satsa extra på projekt Återtåget, där Jonas Thern fick en huvudroll som tränare, utvecklare av unga spelare och att bygga laget. Förra året gick vi från Division 1 rakt upp till Allsvenskan, säger Bengt.

– Jag lägger personligen, liksom Liljedahl Group, mycket pengar på fotbollen. Integrationen är en viktig del i fotbollen där många killar i laget som inte är födda i Sverige kommer in bättre i vårt samhälle. Sedan 20 år tillbaka har vi också sponsrat hockey och HV71 i Jönköping, men inte med lika mycket som fotbollen. Fotboll är mitt största intresse, det har jag själv spelat, fortsätter Bengt.

Balans mellan företaget och familjen

– Jag är fortfarande väldigt resultatorienterad med gruppen som helhet, säger Bengt. Men som familj är vi småländska och inga lyxkonsumenter. Vi driver bolaget för att utveckla det. Vi har alltid haft bolagets bästa i åtanke och anpassat oss efter det. Under åren har vi inte tagit ut så mycket pengar ur bolagen, men vi har kanske varit lite för försiktiga. Vi hade kanske kunnat konsumera lite mer själva, säger Bengt.

“Vi driver bolaget för att utveckla det. Vi har alltid haft bolagets bästa i åtanke och anpassat oss efter det.”

– Jag funderar inte så mycket på det. Konsumtion är inte det viktiga. Det viktigaste är resan och att skapa en balans mellan familj och arbete. Genom att arbeta tillsammans i familjen kommer vi också varandra närmare, säger Fredrik.

– Själv har jag varit extremt fokuserad på bolaget och kanske för lite på familjen. Gunnel och jag träffades redan på Handels i Göteborg, så Gunnel har varit med på hela resan och har också arbetat i bolaget, säger Bengt.

– Mamma är centrum i familjen, hon har axlat ansvaret hemma. Hon har också arbetat inom Finnvedens Lastvagnar och ryckte in igen under pandemin, säger Anna.

“När det gäller företagandet så måste det vara en glädje i det, och inte bara ett tvång.”

– Vi i familjen träffas också en hel del utanför jobbet. Men vi måste bli bättre på att inte prata jobb, fortsätter Anna.

– Den här resan har vi gjort tillsammans. Vi är en energisk familj, det har vi från farmor, skrattar Fredrik.

Och det har varit en stor upplevelse att få vara med. När det gäller företagandet så måste det vara en glädje i det, och inte bara ett tvång. Nu gäller det att utveckla det hela på ett bra sätt, avslutar Anna.

Familjen styr företagsgruppen, Anna, pappa Bengt och Fredrik vid entrén till kontoret i Värnamo.